North Down


North Down
Sp Šiáurės Dáunas Ap North Down L Š. Airijos apyg., D. Britanija

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.